HAKKIMIZDA

Firmamız profesyonel uzmanların ve hekimlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Birbirine yakın alanlardaki uzmanlıkları aynı alanda birleştirerek gerçek bir işbirliği getirmiştir.

Kocatepe OSGB olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip uzmanlarımız, işyeri hekimlerimiz ve yardımcı sağlık personelimizle birlikte; işyerlerinde mevzuatlara uygun gerekli çalışmaları yaparak, tehlikelerin tanımlanması, risk değerlendirmesi, tehlikelerin ortadan kaldırılması, risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak ve işletmenin gelişimi için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktayız.

Kocatepe OSGB'nin Faydası Nedir?

İş kazaları ve meslek hastalıkları ülke çapında büyük iş gücü ve maddi kayıplara yol açmaktadır. Nitelikli iş gücü, maddi ve manevi kayıpları en aza indirebilmek için;

- İşletme nitelikli iş gücünü koruyabilecek, maddi ve manevi kayıplardan kurtulacaktır.

- Çalışanların daha sağlıklı ortamlarda çalışması sağlanarak verim arttırılıp işe devamsızlık en aza indirilecektir.

- İşletme bünyesinden doktor, uzman ve yardımcı sağlık personeli çalıştırmak zorunda kalmayarak elle tutulur bir tasarruf sağlanmış olacaktır. Ayrıca kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin gibi giderlerin maliyeti ortadan kaldırılmış olacaktır.

- İşletmenin değişen yasalardan ve piyasa şartlarından haberdar olması sağlanmış olacaktır. Bu şekilde gerekli önlemler zamanında alınmış olacak ve yasal zorunluluklar zaman kaybı olmadan yerine getirilmiş olacaktır.

- Kocatepe OSGB tarafından hazırlanan raporlar sayesinde işletme risklerden haberdar olmuş olacak, takibi ve yöntemi daha kolay hale gelecektir. Alınmış olan hizmetten dolayı işletmenin prestiji artmış olacaktır.